Menu
• Indhold

Retningslinjer for udvikling/tilpasning af eksisterende materiale til e-læringsmodul

 

Retningslinjer for udvikling af e-læringsmodul

Målgruppen for e-læringsmodulerne er den enkelte lærer, et team, den pædagogiske it-vejleder eller skolen som organisation. Der lægges således op til, at modulerne indgår i et samlet kompetenceløft om integration af it og ikke kun ses som et enkeltstående materiale, den enkelte lærer kan arbejde med.
It skal forstås bredt som medier, computerhardware, software, tjenester og udstyr som fx mobile enheder og interaktive tavler mm.

Så vidt det er muligt, bør modulerne tage afsæt i gratis programmer og ressourcer på nettet (web 2.0) og it, der er tilgængeligt på skolerne.

 

Mål

Det overordnede mål er, at kursisten gennem arbejdet med et modul tilegner sig færdigheder og it-didaktisk kompetence inden for sine fag, således at hun gennem udnyttelsen af its forskellige muligheder i undervisningen skaber bedre læringsmuligheder for eleverne.

Forfatteren formulerer nærmere, hvad kursisten forventes at kunne efter arbejdet med modulet.

 

Indhold

Modulets indhold skal have en tydelig faglig kobling og skal referere til relevante områder i Fælles Mål. Det skal fremgå, hvilke forudsætninger der er nødvendige for kursisten.

  • Indholdet skal udfordre og løfte kursistens it-baserede fagdidaktiske kompetencer
  • Det skal være tydeligt, hvordan anvendelsen af it i forhold til fag og indhold tilfører undervisningen nye muligheder og læringsaktiviteter
  • Indholdet lægger op til, at kursisten oplever tilegnelsen af indholdet som en naturlig del af sin forberedelse, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen
  • Indholdet illustreres gerne gennem et eller flere eksempler på ”best practice”
  • Indholdet kan lægge op til en diskussion af forskellige pædagogiske problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med integration af it i undervisningen
  • Indholdet er forsynet med relevante link til hjælp og vejledning i tilegnelse af de it-håndværksmæssige færdigheder, der arbejdes med i modulet.

 

Form

Modulets form afgøres af, hvordan forfatteren bedst formidler modulets indhold. Det skal dog forsynes med logo, markering af it-færdighedsniveau 1-5 (hvor svært en kursist kan forvente stoffet er) samt "emne, aktiviteter, materialer og hvorfor it" i overbliksform for det aktuelle modul.

Et grundsyn er, at formen lægger op til en høj grad af aktivitet fra kursistens side.

Modulets form kan understøtte, at der findes forskellige måder at tilegne sig kompetencer og færdigheder på.

 

Omfang

Det bør tilstræbes, at kursisten kan arbejde et modul igennem i løbet af 1 – 2 timer.