Menu
• Indhold

Projekt-historie

 

Igangsætning af projektet

Om Igangsætning af projektet

Workshop 22. september 2009

For at sætte projektet i gang nedsatte Departementet i samarbejde med UNI•C en lille arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen valgte at indbyde en række ressourcepersoner på området til en workshop i DGI-byen.

Det overordnede formål med workshoppen var at give centrale interessenter mulighed for at komme med ideer og forslag til fx, hvordan projektet bedst sikrer, at materialerne er relevante og rammer målgruppen, hvilke behov materialerne skal imødekomme, og hvordan materialerne og brugen bedst formidles. Workshoppen blev derfor bygget op omkring oplæg om tre temaer med efterfølgende diskussion i grupper.

Tema 1: Hvad skal materialerne indeholde?

Her blev holdt oplæg af Karin Levinsen, DPU, Hanne Wacher Kjærgaard, VIAUC, og Michael Lund Larsen, eVidenCenter.

Tema 2: Hvordan forankrer vi og sikrer medejerskab?

Oplæg ved Sanya Gertsen Pedersen, EVA, Flemming Holt, Aalborg Kommune, og Frank Kejlberg, Søndervangskolen Hammel.

Tema 3: Hvordan finder den enkelte lærer tilbuddene?

Oplæg ved Leo Højsholt-Poulsen, UNI•C, og Bjørn Ilsøe, CFU-chef UCC.

Rådgivningsgruppe

Som et led i kvalitetssikringen af projektet har UNI•C nedsat en rådgivningsgruppe, som har til opgave et følge projektet og rådgive UNI•C om

 • behov
 • indhold og form
 • formidling
 • evaluering

Rådgivningsgruppen består af

Jakob Birklund Andersen   Ministeriet for Børn og Undervisning, GOF
Julie Grønvald Hansen Ministeriet for Børn og Undervisning, DVUI
Merete Arent Kbh. Kommune
Michael Lund-Larsen eVidenCenter
Thomas Skovgaard Hedensted Kommune
Jens Barrit Laursen Gladsaxe Kommune
Roland Hachmann Dansklærerforeningen
Bjørn Ilsøe Center for Undervisningsmidler
Søren Christiansen KL - Børne- og Kulturkontoret
Jens Jørgen Hansen Læremiddel.dk
Bjarne Tholstrup Danmarks Skolebibliotekarforening 
Bent B. Andreasen DPU
Dorte Lange Danmarks Lærerforening
Gert B. Nielsen Matematiklærerforeningen
Frank Lacey Sproglærerforeningen
Vinnie Lerche UC Syd
Leo Højsholt-Poulsen UNI•C

Redaktionsgruppe

UNI•C har nedsat en redaktionsgruppe, der har som opgave at udarbejde en ramme for fagligt indhold i e-læringsmodulerne, indhøste velegnede eksisterende materialer samt udtænke, hvordan modulernes skal præsenteres i offentligheden generelt og på det tilhørende websted specifikt.
Redaktionsgruppen består af

 • Efter- videreuddannelse: Hanne Wacher Kjærgaard, VIA
 • It-vejlederforeningen: Malte Von Sehested
 • Kommune/6-by: Flemming Holt, Aalborg
 • Kommune/6-by: Henriette Hjelm Hansen, Gug Skole Aalborg
 • CFU: Simon Hempel-Jørgensen, Vejle
 • Skoleleder Tommy Sørensen, Helsingør
 • UNI-C: Chefkonsulent Claus Berg, EMU
 • UNI-C: Konsulent Jørgen Christiansen, Udviklingsgruppen
 • UNI-C: Konsulent Kristian Kallesen, Kursus og efteruddannelse
 • UNI-C: Specialkonsulent Øjvind Brøgger, Kursus og efteruddannelse