Menu
• Indhold

Om e-læringsmodulerne

 

Om e-læringsmodulerne

Ministeriet for Børn og Undervisning har igangsat udviklingen af e-læringsmoduler som et initiativ, der skal fremme integrationen af it i grundskolen:

”En række korte e-læringsmoduler skal understøtte lærernes fagdidaktiske brug af it. De skal opdatere deres viden og give dem mulighed for at arbejde med konkrete eksempler på, hvordan it kan integreres i fagene.

Modulerne tager afsæt i Nye Fælles Mål for elevernes it- og mediekompetencer og kan frit hentes på internettet til selvstudie. Modulerne kan også benyttes af kommuner og andre som led i interne workshops og andre former for efteruddannelse af lærere.” 

(www.uvm.dk)

 

UNI•C har af departementet fået til opgave at gennemføre udviklingen af e-læringsmoduler.