Menu
• Indhold

Hvad er et e-læringsmodul?

 

Hvad er et e-læringsmodul

Der findes både mange definitioner og opfattelser af, hvad e-læring er. Derfor har vi fundet det hensigtsmæssigt at beskrive, hvad indholdet af et e-læringsmodul er i denne sammenhæng, samt hvordan det bruges:

 

Indhold

Indholdet i et modul er en samling af oplæg og aktiviteter med it som omdrejningspunkt. Udgangspunktet er en faglig sammenhæng og Fælles Mål, og indholdet sættes ind i en didaktisk sammenhæng og illustrerer, hvordan it kan indgå i et undervisningsforløb.

 

Brug

Som kursist arbejder du med modulet ved at være aktiv. Det kan fx være gennem afprøvning, udforskning og vurdering af et program og ved anvendelse af forskellige it-værktøjer, der understøtter det faglige indhold. Hensigten hermed er, at du styrker dine kompetencer i at anvende it- og medier i din undervisning.

De indholdselementer, som du arbejder med i modulet kan fx være en tastevejledning, videoinstruktioner, ressourcesamlinger, artikler osv., som tilsammen understøtter din tilegnelse og dermed giver dig et kompetenceløft.