Menu
• Indhold

Teknik og tilgængelighed

 

Teknik og tilgængelighed

UNI•C tilstræber at alle websteder og tjenester er tilgængelig for alle de brugergrupper, der er interesseret i de informationer, der findes på webstederne.
I langt de fleste tilfælde betyder øget tilgængelighed en gevinst for alle. I enkelte tilfælde kan der være tale om et kompromis. Her udnytter UNI•C en opsamlet viden om brugerprofiler til at træffe det valg der giver den bedste løsning for flest.
Arbejdet med tilgængelighed kan altid gøres bedre. Derfor modtager UNI•C gerne forslag til forbedringer: Benyt fx de Skriv til muligheder, der måtte findes på siden.

 

Skalérbare dimensioner og relativ tekststørrelse

Siderne er opbygget, så de dynamisk tilpasser sig til brugerens valg af vinduesstørrelse. Denne tilpasning kan betyde, at ombrydningen ændres, når vinduet bliver for smalt til at kunne rumme sidens dele ved siden af hinanden.
Billeder bliver bevaret i deres helhed, hvilket kan medføre, at der ved et smalt vindue kommer scroll-bar på siden. Endelig bliver sætninger/menupunkter delt over flere linjer, når pladsen bliver for lille. Da browserne ikke understøtter orddeling, vil for lange ord blive klippet.

Ændrer man browserens foretrukne tekststørrelse, vil sidens tekst også ændre sig relativt. Det betyder, at overskrifter altid er større end almindelig tekst.

Har man en skærm med høj opløsning og maksimal størrelse af vinduet, så kan man med fordel sætte teksthøjden op, så man derved øger læsbarheden.

 

Internationale standarder og anbefalinger

Siderne bliver opbygget i et Content Management System af en række redaktører. De er i kraft af deres faglige viden ansvarlige for indholdsdelen af siden og navigationen mellem siderne. Content Management Systemet bidrager med omgivelserne. Det er et mål for UNI•C, at disse omgivelser lever op til internationale standarder og anbefalinger. Samtidig opfordrer systemet til, at redaktørerne leverer et indhold, der er tilgængeligt. De væsentlige standarder og anbefalinger er:

Web Content Accessibility Guidelines er retningslinier hvoraf nogle kan kontrolleres automatisk, mens andre er mere vagt formulerede og derfor er det et skøn, om de er opfyldt. For de sidste gælder det, at UNI•C er af den overbevisning, at de er opfyldte for omgivelserne.

 

Browsere

For mange af brugerne af websteder og tilhørende tjenester gælder det, at de ikke selv er ansvarlige for, hvilken browser der er installeret på den maskine, de bruger. Derfor skal siderne kunne vises af et bredt udbud af browsere. Dette kan i nogle tilfælde konflikte med UNI•C's ønske om at efterleve de nyeste standarder og anbefalinger. Derfor kan der være minimale forskelle på, hvordan de nyere generationer af browsere viser siderne. For de ældre generationer af browsere, der ikke understøtter stylesheet, vil informationen blive vist med browserens standarder for visning af de enkelte elementer, f.eks. overskrifter.

 

Siderne er testet på følgende browsere

 

Internet Explorer

 • Version 8
 • Version 7
 • Version 6
  † Der kan forekomme mindre afvigelser i layout
 • Version 5.5 og ældre
  † understøttes ikke
 • Version 5.x MacOS og ældre
  † understøttes ikke
 

Andre browsere

 • Firefox 3.0 og nyere
 • Opera 10.0 og nyere
 • Safari 5.0 og nyere
 • Google Chrome 9.0
 

Andre ikke-grafiske

 • Lynx
 

RSS feed - en mulighed for at lave personlig nyhedsflade

RSS feed er en teknik der giver mulighed for at sammensætte en personlig nyhedsflade, som man kan se i en særlig browser.

Dette forudsætter at nyhederne leveres som et RSS feed og at man har installeret en RSS-reader. Find en RSS-reader.

Flere og flere nyheder leveres som RSS, og man opdager det ved at der på siden er angivet et lille ikon, hvori der står RSS. Her er fx en oversigt over RSS-feeds på webstedet.

Under XML RSS ikonet findes et link til det RSS feed, der hører til denne side.
Højreklik på linket, kopier genvejen og indsæt adressen i din RSS-reader ved at vælge menupunktet New Channel.
Herefter kan du fremover helt automatisk følge med i nyhederne på denne side.

Til højre er der en liste over andre der tilbyder en RSS service.

 

Navigation

 

Access Keys

Access keys fungerer som tastaturgenveje. I Windows bruges ALT til at aktivere en genvej, dog skal man i Firefox 2.0 bruge Shift+ALT. På Macintosh skal man bruge Ctrl i stedet for ALT.
På alle siderne er der defineret følgende genveje:

 • T - sidens top
 • M - den øverste del af menuen
 • S - søgeboks
 • I - den øverste del af indholdet
 • B - sidens bund
 • 0 - oversigt over access keys
 • 1 - Hovedforside
 • 2 - generelle nyheder
 • 3 - sitemap
 • 4 - avanceret søgning
 • 5 - lidt mere om wsebstedet med svar på ofte stillede spørgsmål
 • 9 - skriv til redaktionen
 

Spring over menuen

For at give mulighed for at brugere med skærmlæsere kan undgå at få læst menuen op, er der indsat et internt link lige inden menuen, som kan springe over denne. I de grafiske browsere vil dette link ikke være synlig.

En tilsvarende mulighed findes for EMU-siderne i EMU bjælken, som findes øverst på siden. Den består af en samling af links til websteder, der er medlemmer af EMU familien.

 

Tabulatorsekvens

TAB kan bruges til at navigere fremad gennem de link, der er på siden. Rækkefølgen er prioriteret:

 • Søgeboks
 • Eventuel undermenu
 • Menuen
 • Faste punkter i menuen
 • Indholdsdelen
 • Brødkrummen
 • EMU bjælken i toppen af EMU-siderne
 • Andet

Hvis der i indholdsdelen forekommer samme link både på et billede og en tekst, så medtages kun linket på teksten i rækkefølgen.